In een algemene reading krijg je inzicht in de (persoonlijke) levensthema's die nu spelen en/of gespeeld hebben.

Daarnaast kunnen in de reading ook specifieke zaken of vragen aan de orde komen, zoals o.a.:de workshops