Psychosociale therapie


In het psychosociaal werk gaat men er vanuit dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Hierbij is de gedachte dat een gezonde geest en een goed functionerend lichaam nodig zijn om te kunnen functioneren. Ieder mens kent in zijn leven periodes waarin het minder goed gaat. Dan is het fijn dat er iemand is die je begeleidt. Psychosociale therapie kan uitkomst bieden bij o.a. de volgende thema’s:


weten wat je wilt.

eenzaamheid en zingeving.Het werk van een psychosociaal therapeut is er vooral op gericht je zo te

begeleiden, dat je na verloop van tijd in staat bent je problemen zelf op te lossen.

Zodat je op eigen kracht verder kunt.


Problemen kunnen op elkaar lijken, de aanpak zal echter van mens tot

mens verschillen…


je proces